Uprljaj ruke
Kupovina polovnog automobila - Printable Version

+- Uprljaj ruke (http://uprljajruke.com)
+-- Forum: Razno (http://uprljajruke.com/forumdisplay.php?fid=100)
+--- Forum: Korisni saveti (http://uprljajruke.com/forumdisplay.php?fid=77)
+--- Thread: Kupovina polovnog automobila (/showthread.php?tid=10)Kupovina polovnog automobila - admin - 01.08.2015

Rešili ste da kupite polovni automobil? Pre kupovine pročitajte ove detaljne savetei:

Uvod 1 . deo:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili.html

Uvod 2. deo:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_1.html

Karoserija:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_karoserija.html

Mehanika 1. deo:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_mehanika.html

Mehanika 2. deo:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_mehanika_1.html

Elektrika:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_elektrika.html

Unutrašnjost:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_unutrasnjost.html

Probna vožnja:
http://www.pmlautomobili.com/polovni_automobili_probna_voznja.html